DYREKCJA GIMNAZJUM


 

Dyrektor -  mgr Anna Adamska

Księgowa - Beata Pospiech

 

RADA RODZICÓW

przewodnicząca - Ewa Janiak

v-ce przewodnicząca - Tomasz Sobczak

skarbnik - Monika Grzelak

 

 

 

PERSONEL POMOCNICZY

Urszula Wlazła