NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SPiRRiO W ROSSOSZYCY

 

 

 

 

 

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

Nasze atuty to:

 

 ·    rodzinna atmosfera

·    poczucie bezpieczeństwa uczniów

·    partnerskie stosunki między nauczycielami a uczniami

·    niewielkie klasy – indywidualizacja nauczania

·    praca zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym kłopoty w nauce

·    świetne wyniki egzaminów gimnazjalnych (najlepsze w powiecie
i gminie)

·    bezpłatny dowóz do szkoły

·    nauka dwóch  języków obcych (angielski, niemiecki)

·    nauka w bardzo dobrze wyposażonych klasach – pracowniach, przy użyciu środków multimedialnych, komputerów i tablic interaktywnych

·    bezpłatne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, z których Wasze dziecko może mieć trudności

·    bezpłatne zajęcia dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesów w organizowanych konkursach przedmiotowych

·     świetnie  wykształcona, doświadczona, życzliwa i kompetentna kadra pedagogiczna

·    atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

·    biwak integracyjny całej społeczności szkolnej

·    bardzo dobre przygotowanie do dalszego etapu kształcenia

 

CHCEMY ZAPEWNIĆ, ŻE W NASZEJ SZKOLE NIGDY NIE BYŁO, NIE MA I NIE BĘDZIE ŻADNEGO – NAWET SYMBOLICZNEGO -CZESNEGO!!!

 

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SPiRRiO W ROSSOSZYCY JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE DLA SWOICH UCZNIÓW!!!

 

Tel.kontaktowy: 43 829-68-14