KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2016 - 2017

           

1.

Rozpoczęcie  roku  szkolnego

1  września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016r.

3.

Ferie zimowe

 16 – 29  stycznia 201 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 13 -18 kwietnia 2017r.

5.

Końcowy egzamin gimnazjalny

 19 - 21  kwietnia 2017r.

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 31.10.2016;22.12.2016;19-21.04.2017; 02.05.2017; 16.06.2017

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017

8.

Ferie letnie

24 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

9.

Próbne egzaminy gimnazjalne

 zgodnie z propozycjami wydawnictw

10.

Wycieczki szkolne

terminy do bieżącego ustalenia

11.

Rekolekcje

termin ustali ks. proboszcz