O SZKOLE


Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO  w Rossoszycy zostało powołane do życia 01.09.2002 r. Znajduje się   w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie  Warta. Funkcjonuje w budynku przy ul. Sieradzkiej 7, gdzie mieści się także Zespół Szkół Publicznych.

Pomieszczenia  użytkowane są przez Niepubliczne Gimnazjum na podstawie  umowy-użyczenia pomiędzy  Zespołem Szkół Publicznych  w Rossoszycy
a Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic (SPiRRiO).Wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i dostosowane do potrzeb uczniów. Został zakupiony potrzebny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Szkoła pochwalić się może pracownią informatyczną, językową, posiadaniem sprzętu audiowizualnego oraz wyposażeniem dwóch klas w tablice interaktywne. Nie to jednak jest jej największym atutem. Uczniowie podkreślają panującą tu miłą i rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie własnej godności, to, że zawsze mogą uzyskać potrzebną im pomoc, spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością pedagogów.
         Placówką od kwietnia 2004 r. kierował pan dyrektor Stanisław Mielczarek, od
1 września zastąpiła go na tym stanowisku pani Anna Adamska. Niepubliczne Gimnazjum zatrudnia 14 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne, każdy nauczyciel to specjalista w swojej dziedzinie.

Szkoła utrzymywana jest tylko ze środków subwencji oświatowej. Rodzice nie opłacają czesnego. Gimnazjum finansuje  dowóz uczniów. Prowadzona jest nauka dwóch  języków obcych: angielskiego, niemieckiego.

Nasze gimnazjum od lat osiąga bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych – najwyższe w powiecie i gminie, znacznie przewyższające średnią dla kraju i województwa. Szkoła świetnie przygotowuje uczniów do dalszej edukacji. Nasi absolwenci dostają się bez trudu do wybranych przez siebie szkół, doskonale dają sobie radę w szkołach ponadgimnazjalnych, osiągają sukcesy, zdają maturę, studiują na wymarzonych kierunkach studiów. To efekt wytężonej pracy doskonale wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Nasi uczniowie i nauczyciele potrafią współpracować, by osiągnąć zamierzony efekt i – co najważniejsze – po prostu się lubią.

Jeśli chcecie Państwo zapewnić swojemu dziecku warunki przyjaznej dziecku edukacji – zapraszamy do nas. Jesteśmy  doskonałą alternatywą dla dużych szkół, które często nie spełniają oczekiwań ani dzieci, ani rodziców.